OBIK og ABIK blir en bedriftsidrettskrets

Postet av Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets (n) den 22. Apr 2021

OBIK og ABIK blir en bedriftsidrettskrets

BAKGRUNN OG VEDTAK OM SAMMENSLÅING

Som kjent er Oslo og Akershus et geografisk område der den ene bedriftsidrettskretsen ligger som en «ring» rundt hovedstaden, og som samlet utgjør en felles bo- og arbeidsregion. Titusener pendler daglig mellom de to kretsene, fordi de jobber i den ene og bor i den andre. Derfor har det gjennom mange tiår vært et samarbeid mellom OBIK og ABIK. Alle lag og utøvere har hatt full anledning til å delta på aktiviteter i den kretsen de ønsker. Samtidig har bedriftsidrettslagets medlemskap vært bestemt knyttet til den kretsen de geografisk tilhører. Dette samarbeidet har gitt en viss fleksibilitet for lagene, men neppe blitt maksimalt utnyttet og kommunisert ut til alle lag, utøvere og aktuelle målgrupper.

Gjennom de to siste årene er det avholdt møter og samtaler mellom OBIK og ABIK om en sammenslåing av de to kretsene. Begge parter ønsket denne prosessen velkommen, og høsten 2019 ble det valgt en arbeidsgruppe med mandat å belyse de områder som påvirkes av en sammenslåing, finne løsninger for en felles organisering, og presentere for begge kretsstyrene et grunnlag for å ta en kvalifisert beslutning om en felles krets i framtiden.

Nå har begge kretser, i samarbeid med bedriftsidrettsforbundet, kommet til at tiden er inne: Den beste løsningen for aktivitetstilbudet til lag og utøvere i framtiden, er å slå våre krefter og kompetanse sammen, og skape en ny og slagkraftig krets i fellesskap.  Fra og med 1. januar 2022 skal Oslo og Akershus fungere som en felles bedriftsidrettskrets.

DET FØRSTE KRETSTINGET

Kretsstyrene har i fellesskap oppnevnt et interimsstyre med mandatet å forberede og planlegge sammenslåingen med alle de kravene som settes til en slik prosess, og et konstituerende ting i den nye storkretsen er berammet til lørdag 27. november 2021. Interimsstyrets mandat opphører 31.12.21., og det fulle ansvaret for videre utvikling vil fra samme dato ligger hos det valgte styret i den nye kretsen.  

KRETSKONTORET

Begge kretsers administrasjoner er nå lokalisert på felles adresse i Brynsveien i Oslo. Dette bidrar allerede til et nærere daglig samarbeid både faglig og sosialt, som igjen er med på å styrke fellesskapstanken mot en samlet politisk og funksjonell enhet.  Vi skulle gjerne ønsket ledere i lag og andre velkommen til å ta en tur innom og hilse på, men akkurat nå er det få, om noen, tilstede på kontoret, - de fleste befinner seg på hjemmekontor. Men alle gleder seg til bedre tider!

AKTIVITETENE, UTVALGENE OG TILBUDENE

Alle utvalg og lokal organisering av aktivitetstilbudene vil foreløpig bestå slik det fungerer i dag, og eventuelle endringer vil kun skje med involvering av de som står nærmest aktivitetene, - de aktuelle tillitsvalgte/utvalg.  Samtidig ser man at en del aktiviteter ganske sikkert vil kunne organiseres enda bedre i et større fellesskap, og dette vil vi komme tilbake til når den nye organisasjonen er på plass. Men vi kan se et betydelig potensialet i den nye kretsen. Felles markedsføring og profilering vil også kunne styrke aktivitetstilbudet til en befolkning som mer eller mindre bor og jobber på tvers av fylkes- og kommunegrenser i et «stor-Oslo».

 

 

PROSESSEN VIDERE

Interimsstyret vil komme med ytterligere info etter hvert som arbeidet skrider fram, og inviterer dere ute i lagene til å komme med eventuelle innspill eller spørsmål dere måtte sitte inne med. På vegne av begge kretsstyrene vil vi samtidig få takke alle lagstillitsvalgte for den uvurderlige innsatsen dere gjør for utøvere og ansatte. Uten dere vil det aller meste stoppe opp! Og så håper vi at alle fortsatt vil bidra til å gjøre Norge enda litt sprekere!

 

14. april 2021

 

Tom Erik Sundsbø                                                  Christine Kværnæs
Kretsleder                                                               Kretsleder
Oslo Bedriftsidrettskrets                                         Akershus Bedriftsidrettskrets


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.