Prøveserie i simulatorgolf

Postet av Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets (n) den 4. Nov 2021

Velkommen til prøveserie i Golfsimulator 2021 / 2022
 

Vi har gleden av å invitere ditt lag til prøveserie i simulatorgolf, serien er åpen for bedriftsidrettslag og vennelag. VTG er ikke påkrevd, så alle kan bli med.

Sted: Nordic Padel (Østre Akerveien 60)
 Kampene spilles på kveldstid mandag til fredag, eksakt tidspunkt og dag legges ut når terminlisten er klar.

Seriespill i golfsimulatoren:

Hver runde spilles over 18 hull. Hvert lag spiller med 2 spillere hver runde. Laget kan benytte inntil 6 spillere pr. sesong.

Kampene spilles på 2 timer og på 2 simulatorer.

Spilleformen er Fourball Stableford sammenlagt. Dette gir spennende kamper, uansett handicap.

Antall kamper er avhengig av antall påmeldte lag.
 Det er mulighet for å låne køller i sentret dersom man ikke har fra før.

Oppstart: Uke 48

Priser:

Kr. 5100,- pr lag. (pris inklusiv tilgang til simulator i 2 timer for medlemmer i bedriftsidretten) Prisen tar i utgangspunkt puljer med 7 lag og 6 kamper. Lag som ikke er medlem i bedriftsidretten må tegne en tilknytningsavtale, gebyr på kr. 2000,- tilkommer.

Påmeldingsfrist: mandag 15. november. Link til påmelding

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse
Introdag i Padel og golfsimulator

Postet av Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets (n) den 1. Jul 2021

 I oktober åpner landets råeste padelsenter i Oslo, OBIK har inngått et samarbeid med Nordic Padel. 

 Sammen med Nordic padel inviterer vi til en kostnadsfritt introdag i padel og golfsimulator.

 Dato: fredag 22. oktober fra kl. 1200 til 1500
Frist for påmelding: fredag 15. oktober 

 Link til påmelding


Mer info finner du på Nordic Padel


Tilbake til bedriftsidretten!

Postet av Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets (n) den 1. Jul 2021

Savner du å konkurrere med kollegaer?
 

Endelig er det lov å utøve idrett for voksne etter flere måneder med Lockdown. 

Vi gleder oss til å se deg igjen på banen, meld dere på til høstens aktiviteter. Velg idretten din under og meld


Bordtennis

Bowling

Håndball

Innebandy

Rinkbandy 

Skyting

Squash

Volleyball


OBIK og ABIK blir en bedriftsidrettskrets

Postet av Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets (n) den 22. Apr 2021

OBIK og ABIK blir en bedriftsidrettskrets

BAKGRUNN OG VEDTAK OM SAMMENSLÅING

Som kjent er Oslo og Akershus et geografisk område der den ene bedriftsidrettskretsen ligger som en «ring» rundt hovedstaden, og som samlet utgjør en felles bo- og arbeidsregion. Titusener pendler daglig mellom de to kretsene, fordi de jobber i den ene og bor i den andre. Derfor har det gjennom mange tiår vært et samarbeid mellom OBIK og ABIK. Alle lag og utøvere har hatt full anledning til å delta på aktiviteter i den kretsen de ønsker. Samtidig har bedriftsidrettslagets medlemskap vært bestemt knyttet til den kretsen de geografisk tilhører. Dette samarbeidet har gitt en viss fleksibilitet for lagene, men neppe blitt maksimalt utnyttet og kommunisert ut til alle lag, utøvere og aktuelle målgrupper.

Gjennom de to siste årene er det avholdt møter og samtaler mellom OBIK og ABIK om en sammenslåing av de to kretsene. Begge parter ønsket denne prosessen velkommen, og høsten 2019 ble det valgt en arbeidsgruppe med mandat å belyse de områder som påvirkes av en sammenslåing, finne løsninger for en felles organisering, og presentere for begge kretsstyrene et grunnlag for å ta en kvalifisert beslutning om en felles krets i framtiden.

Nå har begge kretser, i samarbeid med bedriftsidrettsforbundet, kommet til at tiden er inne: Den beste løsningen for aktivitetstilbudet til lag og utøvere i framtiden, er å slå våre krefter og kompetanse sammen, og skape en ny og slagkraftig krets i fellesskap.  Fra og med 1. januar 2022 skal Oslo og Akershus fungere som en felles bedriftsidrettskrets.

DET FØRSTE KRETSTINGET

Kretsstyrene har i fellesskap oppnevnt et interimsstyre med mandatet å forberede og planlegge sammenslåingen med alle de kravene som settes til en slik prosess, og et konstituerende ting i den nye storkretsen er berammet til lørdag 27. november 2021. Interimsstyrets mandat opphører 31.12.21., og det fulle ansvaret for videre utvikling vil fra samme dato ligger hos det valgte styret i den nye kretsen.  

KRETSKONTORET

Begge kretsers administrasjoner er nå lokalisert på felles adresse i Brynsveien i Oslo. Dette bidrar allerede til et nærere daglig samarbeid både faglig og sosialt, som igjen er med på å styrke fellesskapstanken mot en samlet politisk og funksjonell enhet.  Vi skulle gjerne ønsket ledere i lag og andre velkommen til å ta en tur innom og hilse på, men akkurat nå er det få, om noen, tilstede på kontoret, - de fleste befinner seg på hjemmekontor. Men alle gleder seg til bedre tider!

AKTIVITETENE, UTVALGENE OG TILBUDENE

Alle utvalg og lokal organisering av aktivitetstilbudene vil foreløpig bestå slik det fungerer i dag, og eventuelle endringer vil kun skje med involvering av de som står nærmest aktivitetene, - de aktuelle tillitsvalgte/utvalg.  Samtidig ser man at en del aktiviteter ganske sikkert vil kunne organiseres enda bedre i et større fellesskap, og dette vil vi komme tilbake til når den nye organisasjonen er på plass. Men vi kan se et betydelig potensialet i den nye kretsen. Felles markedsføring og profilering vil også kunne styrke aktivitetstilbudet til en befolkning som mer eller mindre bor og jobber på tvers av fylkes- og kommunegrenser i et «stor-Oslo».

 

 

PROSESSEN VIDERE

Interimsstyret vil komme med ytterligere info etter hvert som arbeidet skrider fram, og inviterer dere ute i lagene til å komme med eventuelle innspill eller spørsmål dere måtte sitte inne med. På vegne av begge kretsstyrene vil vi samtidig få takke alle lagstillitsvalgte for den uvurderlige innsatsen dere gjør for utøvere og ansatte. Uten dere vil det aller meste stoppe opp! Og så håper vi at alle fortsatt vil bidra til å gjøre Norge enda litt sprekere!

 

14. april 2021

 

Tom Erik Sundsbø                                                  Christine Kværnæs
Kretsleder                                                               Kretsleder
Oslo Bedriftsidrettskrets                                         Akershus Bedriftsidrettskrets
Bedriftsfotball 2021

Postet av Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets (n) den 7. Jan 2021

OBIK har igjen gleden av å invitere til bedriftsserien i fotball sommeren 2021, det er nå mulig å melde på lag, vi sender ikke faktura før vi er sikre på at det er tillatt med seriespill.NB! MED FORBEHOLD OM MYNDYHETENES TILLATELSE