Medlemskontingent

Her finner du gjeldende medlemskontingent og administrasjonsavgift for bedriftsidrettslag som er medlem hos oss.  

For grupper som ikke oppfyller medlemskriteriene, men som ønsker å delta i våre lagsaktiviteter, tilkommer det en tilknytningsavgift.

 

Kretstinget i Hordaland Bedriftsidrettskrets (HBIK) har vedtatt medlemskontingent for 2018-2021

Kontingent er for 2021 delt inn i to forskjellige ordninger:

 

De lagene som har registrert sine medlemmer (aktive og passive) i «Klubbadmin» (KA), innen 31.12.2020, betaler medlemskontingent etter antall medlemmer i bedriftsidrettslaget.

De lagene som ikke har gjennomført registreringen i «Klubbadmin» (KA)  betaler som tidligere kontingent etter antall ansatte i bedriften.

 

Faktura for Vestland bedriftsidrettskrets - medlemskontingent 2021 sendes ut i februar 2021.

 

For bedriftsidrettslag som har registrert alle sine medlemmer i KlubbAdmin gjelder følgende:

 

Antall medlemmer 

Hvem kan være medlem? 

Grunnpris pr. år  

Pris pr. medlem  

1 - 2 medlemmer

Enkeltmannsforetak. Inngår da som medlem i et sammensatt bedriftsidrettslag  

1000,-

0,-

3 - 15 medlemmer

Ansatte eller personer med arbeidssted i samme bedrift eller i flere bedrifter som går sammen, ansattes ektefeller, ansattes barn over 15 år, bedriftens pensjonister og elever, lærlinger, studenter eller vernepliktige ved bedriften. 

 

Eller yrkesgrupper, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger (både ansatte og medlemmer) som danner et bedriftsidrettslag/sammensatt bedriftsidrettslag

2000,-

0,-

16 + medlemmer

Ansatte eller personer med arbeidssted i samme bedrift, ektefeller, ansattes barn over 15 år, bedriftens pensjonister og elever, lærlinger, studenter eller vernepliktige ved bedriften. 

 

Eller yrkesgrupper, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger (både ansatte og medlemmer) som danner et bedriftsidrettslag

3000,-

20,-

 

Eksempel:

Lag med 18 medlemmer, betaler grunnavgift på kr. 3000,- + 360,-.  Totalt 3360,- 

Det er satt et tak på 350 medlemmer, slik at de som eventuelt har flere enn 350 medlemmer betaler kr. 10.000,- pr. år.

  

Bedriftsidrettslag som IKKE har registrert alle sine medlemmene i KlubbAdmin, betaler som tidligere kontingent etter antall ansatte, til følgende satser:

 

Antall ansatte i bedriften  

 Medlemskontingent 

Inntil 15 ansatte

kr. 2000,-

16 - 25 ansatte

kr. 3500,-

26 - 50 ansatte

kr. 4000,-

51 - 100 ansatte

kr. 5000,-

101 - 200 ansatte

kr. 7000,- 

201 - 300 ansatte

kr. 9000,-

301 - 400 ansatte

kr. 11 000,-

401 eller flere ansatte

kr. 13 000,-

 

For grupper som ikke oppfyller kriteriene til medlemskap, men som ønsker å delta i våre lagsaktiviteter, opprettes det en tilknytningsavtale. Dette er ikke et medlemskap, men en avtale hvor man signerer på at gruppen plikter å overholde idrettens lover og bestemmelser knyttet til deltakelse i aktivitet, slik som kamp- og konkurransereglementet og dopingbestemmelsene, samt hvem som er økonomisk ansvarlig for gruppen. Ta kontakt med vår konsulent Brit-Helen Simmenes på e-post brithelen.simmenes@bedriftsidretten.no eller tlf. 414 77 775 dersom dere ønsker en slik avtale. 

Levert av IdrettenOnline