Kretsstyret

Vårt kretsstyre, valgt på Kretstinget 21. april 2021

Anne Beth Ravndal

Leder
Mobil 950 40 235

anne.beth.ravndal@gmail.com

Cato Systad

Nestleder
Mobil 993 22 769

cato.systad@dnb.no

Hege Aarethun

Styremedlem
Mobil 995 09 287

hege.aarethun@vlfk.no

Kjell Trengereid

Medlem
Mobil 970 18 792

Ina Kristine Løkås

Medlem
Mobil 400 19 626

ina-kristine.lokas@tryg.no

Viljar Bruknapp Solbakken

Varamedlem
Mobil 948 21 701

viljar.bruknapp.solbakken@hi.no