Bowling


Ny påmelding er klar - Sesongen 2021-2022

Åpner opp for breddeidretten:

Regjeringen gjennomfører nå det tredje trinnet i gjenåpningsplanen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI.
Fra og med fredag 18/6 er følgende lettelser tredd i kraft: 

 • Voksne idrettsutøvere (over 20 år) kan omsider trene med kontakt igjen – både innendørs og utendørs.
 • Voksne breddeidrettsutøvere får også unntak fra énmetersregelen ved kamper og stevner innenfor sin krets eller region.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Arrangement

Når Navn
16 aug -
kl 16:00
12 mai
kl 23:00
Bowlingserien 2021-2022
Vestland Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 28. Jun 2021
  Les mer  

Bowlingserien 2020-2021 er avlyst! Melding er sendt alle lag via E-post.
Oppdatert 3/3-2021.


Gjelder for Bedriftsidrettslag under pandemien:

Bowlingutvalget har bestemt at lagene skal bruke munnbind når dere ser/føler at det blir «trangere» enn 1 meters avstand.

Ta med deg munnbind slik at du er klar til å evt bruke dette. Det er den enkeltes ansvar å overholde dette.

 Her er den gjeldende forskriften fra Bergen kommune:

Påbud om munnbind på kollektivtransport og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre, serveringssteder og restauranter), der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

 Denne ordningen gjelder fram til begynnelsen av desember – om ikke Bergen kommune kommer med en endring før den tid.


Serie

I vårt seriespill i bowling deltar ca. 55 bedriftsidrettslag! Det spilles serier i flere divisjoner for herrer og damer, bykamp, Bergensmesterskap og hallmesterskap.

Et bowlinglag består av tre spillere pr. spillekveld, og man kan stille med så mange reserver man ønsker. 

 • Spilleperiode august - mai  
 • Runder spilles i ukedager

Spillet pågår på Sandsli og på Vestkanten. Det spilles serier i flere divisjoner for herrer og damer, bykamp, Bergensmesterskap og hallmesterskap.

Påmelding i mai-juni.


Stevner
Bowlingsstevnene arrangeres på Sandsli og på Vestkanten og er åpne for alle, uavhengig av seriedeltagelse. For lag som deltar i serien gjelder stevnene som bylagsuttak. Les mer under fanen "Stevner". 

Det arrangeres også en egen stevne rekke for bedriftsutøvere som ikke har deltatt i bowlingturneringer i regi av Norges Bowlingforbund. Mer informasjon om denne under "Stevner - ikke aktive"

Invitasjoner til samtlige stevner legges ut fortløpende i tabellen over og påmelding og betaling gjøres direkte til bowlinghallen.


Bedrift.bowling.no

Ranking

Seriespill

Turneringer


ARKIV:

SNITTLISTE 2019-2020: Bowling Snittliste etter 2019 - 2020

SNITTLISTE 2018-2019: Bowling Snittliste etter sesong 2018-2019.xlsx

SNITTLISTE 2017-2018: Snittliste etter sesong 2017 - 2018.xlsxBaneleie: (faktureres fra kretsen høst/vår)

Stevner

Bowlingsstevnene arrangeres på Sandsli og er åpne for alle, uavhengig av seriedeltagelse.
For lag som deltar i serien gjelder stevnene som bylagsuttak*.

Alle stevner er 6 serier og spilles i Bergen Bowling Sandsli. Les mer om det enkelte stevne i tabellen over.
Påmelding i hallen - for alle stevner.

Stevnedatoer for sesongen 2020-2021.
Last ned oversikten: Bylagsstevner 2020-21 oppdatert ver 3.pdf

*Se eget reglement for bylagsuttaket under Regler.

Bylagsstevner 2020-21

       Dato                            Stevne                            Arrangør

 1. 17-18 September     Blåkors Open      Blåkors-Alliansen
 2. 15-16 Oktober          Høstspretten       Blåkors-Alliansen
 3. 29-30 Oktober          Alliansetreffen    Blåkors-Alliansen
 4. 26-27 November      Raymond Open   Blåkors-Alliansen AVLYST
 5. 28-29 Januar              Vintertreffen        Blåkors-Alliansen AVLYST
 6. 11-12 Februar            Utvalgstreffet       Bowlingutvalget AVLYST
 7. 25-26 Februar            Vårspretten        Blåkors-Alliansen AVLYST
 8. 25-26 Mars                       B M                 Bowlingutvalget AVLYST


RESULTATER - STEVNER: Bykamp spilles i Gdansk 1/5-2021 - AVLYST

Stevne 1: Resultat blåkors open.xlsx
Stevne 2: Høstspretten 2020.xlsx
Stevne 3: Resultat Alliansetreffen


Resultater for uttak til Bylaget: 

Bylag 2020-21 3 stevner.xlsx Kansellert grunnet avlysning.


ARKIV - Resultater fra sesongen 2019-2020:
Stevne 1: Resultater Sesongstarten 2019.xlsx

Stevne 2: Resultater Alliansetreffet 2019.xlsx

Stevne 3: Resultater Blåkors stevne 3 19-20.xlsx

Stevne 4: Resultat Nyttårstreffet 2020.xls

Stevne 5: Resultater Blåkors Open 1 2020.xlsx

Stevne 6: Resultat Blåkors stevne 5 2019-2020.xlsx

Stevne 7: Resultater Blåkors stevne 6 19-20.xlsx


Arkiv:

Bylag 2020

Bylag 2019

Bylag 2018

Bylag 2017Stevner - ikke aktive

Vi arrangerer en egen stevne rekke for bedriftsbowlere som ikke er aktive i den ordinære idretten. 

Disse stevner er forbehold de bedriftsbowlere som aldri har deltatt aktivt i bowling og som tidligere har løst lisens hos Norges Bowlingforbund, (siste 10 år).

Stevnene har 4 serier, hvor det spiller 3 personer på hver bane. For å gjøre spillet jevnere brukes handicap system 2 som er 70%. Dette vil gjøre konkurransen jevnere.

Mer informasjon (inkl.regler) finner du her.

Invitasjon: Bylagsstevner 2020-21 oppdatert ver 3.pdf


Stevner Ikke-aktive 2020-21: - Arrangeres av Bowlingutvalget

         Stevne 1           1.Oktober - AVLYST

         Stevne 2           12.November - AVLYST

         Stevne 3           10.Desember - AVLYST

         Stevne 4           14.Januar - AVLYST

         Stevne 5           8.April - AVLYST


Gjelder alle stevner: Påmelding i hallen.

HANDICAP SYSTEM og POENG.docx  -  STEVNE IKKE AKTIV 19-20 folder.doc


Historikk - Ikke Aktiv Stevner 2019/2020:

Stevne 1: RESULTAT IKKE AKTIV STEVNE NR. 1.xls
Stevne 2: RESULTAT IKKE AKTIV STEVNE NR. 2.xls
Stevne 3: RESULTAT IKKE AKTIV STEVNE NR. 3.xls
Stevne 4: RESULTAT IKKE AKTIV STEVNE NR. 4.xls
Stevne 5: RESULTAT IKKE AKTIV STEVNE NR. 5.xls

Finale kvalifisering: POENG FOR FINALE 19-20.xlsxSØKNAD:

For få spillere? Trykk her for å søke om dispensasjon.


Reglement for bedriftsbowling i Bergen

Bedriftsbowlingen er underlagt Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og normer.

Bedriftsligaen i Bowling skal avvikles i h.h.t. reglement for Bedriftsbowling i Bergen. Der dette reglementet ikke dekker, er det Norges Bowlingforbund sine konkurranse bestemmelser som legges til grunn.


Liga

1.1 Ligaen består av 1., 2. 3. div. osv. dersom dette er nødvendig. Alle nye lag starter i laveste divisjon. Hver divisjon består av maks 12 lag.

 • Hvert herrelag består av 3 spillere pluss reserve.
 • Herrelagene spiller 3 serier amerikansk.
 • Hvert damelag består av 3 spillere pluss reserve.
 • Damelagene spiller 3 serier amerikansk.

1.2 Poengberegning: 1 poeng for hver vunnet serie og 1 poeng for vunnet kamp. Høyest total pinnefall. Er der likhet i pinnefall blir det ½ poeng til hvert av lagene.

1.3 En spiller kan gå fra en lavere div/ett lavere rangert lag til en høyere div/ett høyere rangert lag uten å stå over noen kamp.

En spiller som kommer fra en høyere div/ett høyere rangert lag må stå over en kamp for det laget han kom fra, før han kan spille i en lavere div/ett lavere rangert lag.
Disse reglene gjelder ikke for damespillere fra dameliga til herreliga.

1.4 Lagene/spillerne skal være klar til å starte på den oppsatte spilletiden og kampen skal starte presis. Der tillates ett kjegleoppsett pr. bane pr. spiller som prøvespill. Prøvespill må være ferdig før kampstartstidspunkt.

Dersom et lag må starte uten samtlige spillere skal den/de som kommer for sent starte i den ruten hvor laget befinner seg i ved spillerens fremmøte på banen. Laget kan sette inn reserve i kampen. Innsettelse av reserve kan kun skje ved ny series begynnelse.
Spilleren som tas ut av laget blir automatisk lagets reserve og kan settes inn i neste serie.

1.5 Flytting og utsettelse av kamper bør unngås. Dersom et lag må utsette en kamp skal motstanderen ha beskjed senest 3 dager før spilledag. Utsatt kamp må spilles snarest og senest innen lagets neste obligatoriske kamp.

Laget som ber om å få kamp flyttet må ordne alle formaliteter. Først ta kontakt med motstanderen for å høre om utsettelsen er ok for dem. Deretter tas kontakt med spillehallen for å gi beskjed om utsettelsen samt ordne med ny spilledato og spilletid. Deretter orienteres motstanderlaget om tiden for ny kamp.
Når dette er ordnet så underrettes bowlingutvalget og det sendes melding om endringen skriftlig til kretskontoret, (pr. e-post eller fax).

Ekstra utgifter i forbindelse med utsettelsen påhviler det lag som ba om utsettelsen, dersom ikke annet er avtalt.

1.6 Hvis et lag ikke møter til oppsatt kamp skal det fremmøtte laget spille kampen og er vinner av kampen på det tidspunkt de går av banen og er ferdigspilt.

Et lag må bestå av minst to spillere for å bli godkjent lag.

1.7 Et lag kan stille med en spiller mindre på laget 1 gang i løpet av sesongen ved 2. gangs forseelse bøtelegges dette med kr. 100,-, 3. gang kr. 200,- og senere kr. 200,- for hver gang laget ikke stiller fulltallig.

For ikke å møte opp til obligatorisk kamp betales der kr. 300,- i gebyr, 2. gangs fravær medfører diskvalifikasjon og gebyr kr. 300,-.


1.8 Det laget som står oppført først på terminlisten har hjemmekamp og starter til venstre på de oppsatte baner.

Hvert lag har sin kaptein/kontaktperson. Hjemmelagets kaptein er ansvarlig for utdeling og innsamling av nødvendige papirer samt å overlevere disse til bowlingutvalgets representant eller til hallen.

Alle lagets henvendelser skal skje gjennom lagets kaptein.

1.9 Laget som vinner 1. divisjon er Bedriftsidrettskretsens Bergensmestere. Lagene som vinner de lavere divisjoner kalles divisjonsvinnere. Ved poenglikhet teller det totale pinnefall.

1.10 Divisjonsvinnerne samt de lag som blir nr. 2 rykker opp en divisjon. De to siste lagene i hver divisjon rykker ned en divisjon. Dersom en divisjon er delt i to rykker bare ett lag opp og ett lag ned.

Ett lag som har vært diskvalifisert i en divisjon skal sesongen etterpå starte en divisjon lavere enn den divisjonen de kom fra.

1.11 Bedriftsbowlingen er underlagt Norges Bedriftsidrettforbunds lover.
 Bedriftsligaen i bowling skal avvikles i henhold til reglement for bedriftsbowling i
Bergen. Der dette reglement ikke dekker, er det NBF`s konkurranse bestemmelser
som legges til grunn.

Bowlingutvalget
Godkjent HBIK 01.04.02
Revidert 07.08.14
 
2.  PROTEST OG APPELLREGLEMENT

2.1.     Det lag som ønsker et resultat kjent ugyldig, må nedlegge protest.

2.2.     Lagleder skal underrette motstanders lagleder før disse forlater spillebanen eller dens område dersom protest vil bli nedlagt.

2.3.     Gjelder protesten spilleberettiget til kamp, må den være sendt inn innen 5 virkedager etter kampdagen.

2.4. Gjelder det forhold under kampen, må lagets kaptein melde fra til motstanders lagleder og dommer innen de har forlatt spillebanen eller dens omgivelser, om at protest vil bli nedlagt.
 Protesten må sendes vedkommende myndighet (Bowlingutvalget) innen 5 virkedager etter kampdagen.

2.5.     Protestgebyret på kr. 500,- må sendes samtidig med protesten.

2.6.     Protestgebyret tapes hvis protesten ikke blir tatt til følge eller trekkes tilbake.

2.7.     En protest blir ikke tatt opp til behandling før gebyret er betalt, og blir avvist hvis dette ikke foreligger innen fristens utløp.
 
2.8.     Avgjørelsen av en protest skal begrunnes og meddeles partene i rek. brev eller på annen etterviselig måte. Det skal samtidig gis opplysninger om appellinstans og frister for denne.

2.9.     Den som er uenig i avgjørelsen av en protest kan appellere den.

2.10.   Appell over Bowlingutvalget's avgjørelse skal sendes HBIK, men Bowlingutvalget må underrettes.

2.11.  Både protester og appeller skal underskrives av bedriftsidrettslagets lederer og sendes vedkommende myndighet rekommandert, eller innleveres mot datert kvittering.

2.12.  Appell må være innsendt innen 5 virkedager etter at avgjørelsen er mottatt.

2.13.  Appellgebyret på kr 1000,- må sendes inn sammen med appellen.

2.14.  Appellgebyret tapes hvis appellen ikke blir tatt til følge eller trekkes tilbake.

2.15.  En appell blir ikke tatt opp til behandling før gebyret er betalt.

Når det gjelder NBIFs straffereglement, henvises til "Håndbok for bedriftsidrett".

 
Protestgebyr og Appellgebyr skal betales til:

Hordaland Bedriftsidrettskrets
Postboks 6143 Postterminalen
5892  BERGEN     Bankgironr. 3412 18 04516

Mrk. innbetalingen med protest/appell og lagets navn.


Konkurransebestemmelser

Endringer vedtatt 23. mars 2012.
Bedriftsbowling spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds konkurranseregler og ”Norges Bowlingsforbund Lov, regler og bestemmelser kapittel 4: Konkurransebestemmelser” med følgende tilpasninger:

§ 13 PUNKT 2 (MED REF. TIL NBF’S HÅNDBOK) KAPITTEL 4.9.1.
I åpne turneringer uten klasseinndeling, men med handikap, skal ett av følgende bonussystem benyttes:

1. Handicap gis med 0,6,12,18,24 pinner per serie for h.h.v. klasse 1,2,3,4,5.
Det benyttes samme handicap for damer og herrer. I turneringer hvor det bare er en
Klasse (damer og herrer sammen) gis handicap etter følgende skala:
H1= 0, H2= 6, H3= 12, H4= 18 H5= 24 pinner pr. serie
D1= 6, D2= 12, D3= 18, D4= 24, D5= 30 pinner pr. serie
Handicap regnes etter klasse basert på forrige sesong snitt.

2. Handicap gis med 70% av forskjellen mellom spilleren siste kjente snitt (med nedre grense på 145) og 205.
Stevner arrangert første halvdel av sesong regnes snitt fra avsluttet forrige sesong.
Stevner arrangert 2. halvsesong skal siste kjente snitt være tellende.
Det skal framgå av innbydelsen hvilket bonussystem som benyttes.

Klasseinndeling for damer:
Klasse 1: 175 og over i snitt
Klasse 2: 155 t.o.m.174
Klasse 3: 135 t.o.m. 154
Klasse 4: 120 t.o.m. 134
Klasse 5: Under 120 i snitt og nye spillere

Klasseinndeling herrer:
Klasse 1: 195 og over
Klasse 2: 175 t.o.m. 194
Klasse 3: 155 t.o.m. 174
Klasse 4: 135 t.o.m. 154
Klasse 5: Under 135 i snitt og nye spillere.


Reglement for uttak av bylaget

1.1 Alle bedriftsstevner i gjeldende sesong er tellende til bylagsuttak. 

1.2 Stevner åpen for alle bedriftsbowlere skal spilles med 6 eller 8 serier innledende/ferdig.

      Seriefinale og finaler teller ikke med. 

1.3Stevner begrenset til bedriftsbowlere som ikke er/har vært aktiv utøver i den aktuelle  
     grenen skal gjennomføres med minst 4 serier + Finalespill. 

1.4 Utøvere som ønsker å delta på bylaget må kvalifisere seg på en av følgende måter: 

A) Delta på minst 5 stevner i stevnerekken åpen for alle. Gjelder kun i den bedriftsidrettskrets han/hun tilhører i løpet av sesongen.
De 5 beste stevner uavhengig av antall spilte stevner vil være tellende. I tillegg må alle utøvere ha spilt minst 12 serier i bedriftsligaen i bowling for gjeldende sesong. 

Det er snittet på tellende stevner som danner grunnlag for uttak. Snittet blir regnet ut med pinnefall delt på antall serier. Ligaspill er ikke tellende for bylagsuttaket.

Er snittet likt på de siste plassene, spilles det Amerikansk-uttak over 6 serier.

I denne stevnerekke er det 9 herreplasser, og 5 dameplasser på bylaget.

Bylaget tas ut etter siste stevne.

 

B) Delta på minst 3 stevner + finalespill i stevner beregnet for bedriftsbowlere som ikke er/har vært aktive utøvere i den aktuelle idretten.

I tillegg må alle utøvere ha spilt minst 12 serier i bedriftsligaen i bowling for gjeldende sesong

For denne stevnerekken er det 1 herreplass, og 1 dameplass.

Denne tildeles vinnere av stegfinale.

Bylaget taes ut etter siste stevne.

Spørsmål?

Kontakt vår aktivitetskonsulent Jan Ove Øijordsbakken på telefon 48 19 45 13 eller e-post.


Bowlingutvalget

Bowlingutvalget er valgt inn på Miniårsmøtet, og representerer lagene.


VervNavnBedriftsidrettslag (B.I.L.)MobilE-post
LederOve LyngvedTaxi Sport Bergen B.I.L.
481 60 551ove.lyngved@gmail.com
MedlemBodhild Engebretsen
Blåkors Alliansen BIL936 60 546bodhildengebretsen@gmail.com
MedlemRoald KvalvaagReno BIL928 04 973rkvalva@gmail.com
MedlemGeir HolandReno BIL411 27 377geir.holand@getmail.no


Levert av IdrettenOnline