Bedriftsidrett er en lønnsom investering

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 22. Jan 2019

I motsetning til mange andre goder man får via jobben er bedriftsidretten som et velferdsgode helt uten skatteplikt for den enkelte. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å vurdere tiltak som vil fremme fysisk aktivitet hos de ansatte.

Men visste du at etablering av bedriftsidrettslag faktisk kan lønne seg rent økonomisk både for bedriften og den enkelte?

Kostnadene ved å starte opp og drifte et eget bedriftslag gir nemlig skattemessig fradrag for bedriften. Dette fordi bedriftsidrett sees på som et velferdstiltak. For å sikre at norske arbeidstakere skal holde seg i form er det gitt flere gode insentiver gjennom dagens skatteregler.

Alle tiltak som organiseres som en del av bedriftsidrettslagets tilbud er skattefrie for det enkelte medlem som deltar på aktivitet i regi av laget.

Det opprettes et bedriftsidrettslag på arbeidsplassen, som også kan registreres som medlem i Bedriftsidretten med et lovlig valgt styre. 

  • Bedriften kan bevilge penger til bedriftsidrettslaget,
  • Lages styre forvalter midlene slik at flest mulig medlemmer får et godt aktivitetstilbud
  • Bedriftsidrettslaget skal være åpent for alle ansatte i bedriften og lagets tilbud skal rettes mot alle medlemmer
  • Enten laget/medlemmene organiserer aktiviteten selv, eller får den levert av andre aktører, utløser ikke dette skatteplikt for den enkelte
  • Personlige medlemskort dekkes ikke – det utløser skatteplikt

I lignings Abc står det; Arbeidsgivers dekning av kostnader til anskaffelse og drift i tilknytning til en bedrifts fotball/håndball/individuelle aktiviteter,  vil være et velferdstiltak. Tiltakene vil være skattefrie dersom det er rimelig. 

Herunder aktivitetsavgifter, felles drakter, treninger, halleie ol

Les den enkle og nyttige artikkelen med oversikt over skattefrie inntekter i Nettavisen her


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.