Har du politiattest?

Postet av Træff SK den 12. Mar 2018

Politiattest

Krav om attest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Styret i Norges idrettsforbund har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemning.  

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemning som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemning som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.  

Trenere, instruktører og lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. 

Det skal hentes inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse med en ny rolle i idrettslaget.

Hvordan søke?

Du skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. 

1. Last ned formål med politiattest 

2. Fyll ut feltene 

3. Logg inn på politiet sine sider og last opp dokumentet. 

4. Når du får svar, skal dokumentet fra politiet vises til oss

Formål med politiattest kan lastes ned her: Formålattest.pdf Skriv ut, fyll inn informasjon, ta bilde/scan og last opp.

Søknad om attest gjøres her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.